FAQ/Pogosta vprašanja

Objavljamo izbor pogostih vprašanj in odgovorov, ki smo jih pripravili za vas.

Naročnik lahko opremo osebno prevzame v skladišču podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV po predhodnem dogovoru. V primeru osebnega prevzema naročniku obračunamo strošek priprave opreme za predajo. Strošek ovrednotimo glede na obseg opreme.

OSEBEN PREVZEM OPREME
Za izposojene kose je odgovoren naročnik in mora z njimi ravnati po načelu dobrega gospodarjenja. Vrniti jih mora pravočasno in v enakem stanju, kot si jih je izposodil, čiste in nepoškodovane, če je priložena embalaža tudi ustrezno zapakirane. V nasprotnem primeru zaračunamo dodatni dan najema, čiščenje opreme, ali ob poškodbi polno vrednost novega kosa opreme. Naročnik prevzema odgovornost za poškodbe tretjih oseb, ki bi nastale ob nepravilni uporabi opreme. Naročnik prevzame odgovornost od trenutka prevzema opreme v skladišču. Odgovornost velja do vrnitve opreme v skladišče. Naročnik se strinja s pogoji ob podpisu naročilnice oziroma ob spletni potrditvi naročila.

ČE DOSTAVO IN POSTAVITEV OPREME OPRAVI KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV
V času postavljanja opreme odgovarja zanjo ekipa podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV, do trenutka, ko je postavljanje zaključeno in naročnik ali njegov predstavnik potrdi postavitev. Naročnik odgovarja za opremo od trenutka, ko ekipa podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV zaključi s postavljanjem in naročnik potrdi postavitev, do končanega dogodka oziroma do dogovorjenega termina demontaže. Naročnik nosi tudi odgovornost za poškodbe, ki bi nastale s strani tretjih oseb v omenjenem času. V primeru, da se oprema poškoduje, ekipa podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV na lokaciji skupaj z naročnikom ali njegovim predstavnikom pregleda nastale poškodbe in naredi zapisnik škode, na podlagi katerega je naknadno podana ocena stroška.

V primeru lastnega prevzema mora naročnik poskrbeti, da bo oprema vrnjena v enakem stanju, kot je bila prevzeta, in ustrezno zapakirana, če je bila priložena embalaža. Ob vračilu opreme predstavnik podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV vrnjeno opremo pregleda ob navzočnosti naročnika oziroma njegovega zastopnika. V primeru nastalih poškodb predstavnik podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV ob navzočnosti naročnika ali njegovega zastopnika pripravi zapisnik poškodb, na podlagi katerega je naknadno podana ocena škode.

O točnem terminu vračila opreme se naročnik dogovori s predstavnikom podjetja KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV ob prevzemu opreme oziroma naknadno, če je tako posebej dogovorjeno. Vračilo opreme je vedno mogoče le ob predhodni najavi.

Cena najema izbrane opreme vključuje zgolj izposojo opreme. V stroškovni ponudbi sta postavki delo (priprava in vnos opreme, montaža/demontaža) in prevoz (kombi ali po potrebi kamion na želeni relaciji) opredeljeni posebej, tako da se lahko na podlagi stroškovnika naročnik odloči, ali želi, da dostavo in montažo opravi ekipa KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV, ali bo to uredil sam.

FIZIČNE OSEBE
Plačilni pogoj je avansno plačilo v celotnem znesku (torej 100-% avans) najkasneje 48 ur pred dogodkom oziroma pred dogovorjeno izposojo opreme.

PRAVNE OSEBE

Pri novih naročnikih je ob prvem naročilu pogoj avansno plačilo v celotnem znesku (torej 100-% avans) najkasneje 48 ur pred dogodkom oziroma dogovorjeno izposojo opreme. Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

Za ostale velja delni avans v višini 30-% ponudbe vsaj 48 ur pred dogodkom oziroma dogovorjeno izposojo opreme, preostanek pa v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

Cene v ponudbi so vedno podane za enodnevne dogodke. Čas, ki ga KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV porabi za postavitev/demontažo, ni vključen v ceno najema.
Pri dogodkih, ki trajajo več dni, oziroma pri daljšem najemu opreme, ceno oblikujemo individualno, glede na obseg in vrsto želene opreme ter trajanje najema.

Osnovne cene so podane za najem posameznega elementa. Pri najemu večjega obsega opreme oziroma pri najemu, ki je časovno daljši, vedno ponudimo dodatne ugodnosti, ki jih navedemo v uradni stroškovni ponudbi. Ponudbo pripravimo individualno za vsakega naročnika in za vsak projekt posebej v skladu z željami naročnika in z značilnostmi projekta.

Poleg želene opreme so dodatne informacije, ki jih potrebujemo za pripravo ponudbe, še: za kakšno vrsto dogodka gre, kakšno je predvideno število gostov, točen datum in ura dogodka, datum in ura montaže/demontaže, lokacija, kontaktna oseba na lokaciji za dodatne informacije glede postavitve, podatek, kdo je naročnik/plačnik in kdo kontaktna oseba za usklajevanje ponudbe.

Da, vsaka izdana ponudba ima določeno valuto, do katere mora biti potrjena. Po preteku valute ponudba ni več veljavna.

Ne, ko je ponudba enkrat potrjena in oprema pripeljana na lokacijo, pomeni, da je naročnik ponudbo potrdil in naročil vse elemente opreme, zato morebitna neuporaba določenih elementov ne zniža končnega stroška najema. Tudi če elementi v končni postavitvi niso potrebni, jih obračunamo, kot je bilo navedeno v ponudbi.

KSS, ORGANIZACIJA PRIREDITEV lahko po dogovoru z naročnikom zagotovi dodatne elemente opreme, če so ti na voljo in imamo razpoložljiv prevoz ter ekipo, ki lahko te elemente dostavi. Vse elemente, ki jih tako dostavimo, obračunamo dodatno, kot dogovorjeno z naročnikom ali njegovim predstavnikom na lokaciji. V tem primeru dodatno obračunamo tudi strošek dela in prevoza ne glede na obseg opreme.